A Pro Minoritate folyóirat első száma 1991-ben jelent meg, a II. Bálványosi Nyári Szabadegyetem idején. Az 1989-es rendszerváltás nagyobb szabadságot hozott a térségünknek, így természetesen a nemzeti kisebbségeknek is, de a többségi nemzetek nacionalizmusa is szabadabban bontakozhat ki. Ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy rávilágítsunk a térség népeinek mint államalkotó nemzeteknek fejlődési problémáira, nehezen feloldható történelmi gyökerű görcseire. A nemzeti önrendelkezés fogalmának bizonytalan státusza, a teljes önrendelkezés hiánya, illetve a kisebbségi nemzeti identitások vállalásának megakadályozása következménye és oka is, hogy a térségben minden nemzettudat feldolgozatlan konfliktusokkal terhes, sérült. Viselkedjenek bárhogy is, a nemzeti kisebbségek puszta létüknél fogva konfliktusforrást jelentenek az adott országok politikai életében. Ezért is akarunk olyan lapszámokat előállítani, melyek a szűkebben vett kisebbségi kérdéskör mellett régiónk össztársadalmi identitás problémáit is képesek összetettségükben bemutatni.

Alapítványunk évente 4 alkalommal jelenteti meg a Pro Minoritate c. folyóiratot, egy-egy számban terjedelmes tematikus blokkok járnak körbe egy-egy kérdést. Lapunkban rendszeresen foglalkozunk a határon túli magyarság politikai és kulturális életével, a szomszédos országok népeinek történelmével és aktuális törekvéseikkel, illetve folyamatosan törekszünk tágabb régiónk, Közép- és Kelet-Európa politikai helyzetének elemzésére. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy olyan, a politikától, policy-től, politics-től távol álló területek is helyet kapjanak a lapban, mint a képzőművészet, irodalom, színház- és filmművészet, borászat, építészet.

A negyedévente megjelenő folyóirat célja, hogy minél több szakértőhöz, érdeklődőhöz eljusson, és ezzel hozzá tudjon járulni a kisebbségek helyzetének ismertebbé tételéhez. A lap tartalma elérhető internetes oldalunkon is, így a nyomtatott változat mellett biztosítjuk mindenki számára a hozzáférhetőséget.

Feladatunk és a lap feladata három területre koncentrál. Miközben foglalkozunk a határon túli magyarság történetével, szociológiai, antropológiai vagy néprajzi vizsgálatával, fontosnak tartjuk bemutatni, hogy Európában (Kelet- és Közép-Európában és attól nyugatabbra) hogyan, milyen új tudományos kutatások foglalkoznak az identitás, a kisebbségek nemzetközi jogi védelmének kérdéseivel. Harmadrészt fokozott figyelmet kívánunk fordítani a határon túl élő magyarság helyzetére, perspektíváira, de ugyanakkor nem kívánjuk elhanyagolni a más országokból levonható, ide vonatkozó tanulságokat sem.

Szerzőink többségükben doktoranduszok, fiatal kutatók Magyarországról és a határokon túlról, magyarok és nem magyarok. Tudatosan törekszünk arra, hogy minél több külföldi szerzőtől közöljünk cikkeket, tanulmányokat, így is elősegítve egymás nézeteinek alaposabb megismerését. Rendszeresen adunk ki tematikus számokat, ahol kiválasztott témákat egy-egy különszerkesztett blokkban foglalják össze az általunk felkért szerzők írásai. A balkáni nemzetépítési folyamatoknak és a visegrádi országok együttműködésének szentelt tematikus számaink igazolták vissza leginkább szerkesztőségi elképzeléseink megalapozottságát.

Kiadványunk szerkesztői elismert szakemberek, akik évek óta foglalkoznak a kisebbségi és külpolitikai témakörökkel. Ugyanakkor alapítványunk kapcsolatban áll sok ismert szakemberrel, így egyetemi tanárokkal, professzorokkal, kutatókkal, akik biztosítják működésünk szakmai hátterét. Ebből kifolyólag olyan szerzőkkel dolgozunk együtt, akik más-más témákban elismert szakértők, így tudjuk lefedni az egyes tematikai blokkokat. Lapunk szerkesztősége együttműködik más lapok szerkesztőségével, mint például a Magyar Kisebbség, a Századvég folyóirat, a Régió. A lap kiadásával reméljük, hogy olyan szakmai alapot tudunk nyújtani az ebben a témában dolgozó szakembereknek, de ugyanakkor reméljük, hogy a szakmai részekben nem járatos érdeklődök figyelmét is felkeltjük.

A folyóiratban csak saját cikkek jelennek meg, utánközlést kizárólag különleges esetben idegen nyelvről történt első fordításként jelentetünk meg. A tanulmányok, dolgozatok, recenziók, interjúk mellett közölt dokumentumok szintén első közlésűek.

Olvasóink a téma kutatói mellett olyan döntéshozók is, akik közvetlenül találkoznak nemzeti és etnikai kisebbségi kérdésekkel, akár magyar érdekvédőként, akár a többségi társadalom képviselőiként – éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a folyóirat végén rövid angol rezümékkel is bemutassuk a tanulmányokat.

A lap tartalma elérhető internetes oldalunkon is, így a nyomtatott változat mellett biztosítjuk mindenki számára a hozzáférhetőséget. A nyomtatott folyóiratot mindenek előtt előfizetéssel lehet elérni, ugyanakkor folyamatosan szervezünk lapszámbemutatókat, amelyek kapcsán a folyóirat eljut Budapesten kívül vidéki egyetemi központokba, de a határon túlra is.

Szerzőknek szóló útmutató

Impresszum

Kiadó: Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány
Felelős kiadó: a kuratórium elnöke

A szerkesztőbizottság tagjai: Aáry-Tamás Lajos, Ablonczy Balázs, Grúber Károly, Klein András, Korhecz Tamás, Kósa András László, Lőrincz Csaba, Vizi Balázs, Zákonyi Botond

Szerkesztőség:

Tel.: +36-1/445-0473, +36-1/445-0471
Honlap: www.prominoritate.hu
E-mail: redactio@prominoritate.hu

Előfizethető átutalással. Bankszámlaszám: 11742001-20045649, OTP Bank Nyrt.
Egy szám ára: 1.250 HUF
Előfizetési díj egy évre: 4.000 HUF

Készült a Korrekt Nyomdaipari Kft-ben
ISSN 1216/9927
Tördelés: Jazz Repro Stúdió Kft.

Borítóterv: Fazakas Annamária a fortepan.hu fotóinak felhasználásával

A lapban olvasható cikkek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.

Megjelent folyóirataink