Csiki László: A megnevezés kockázata
Erkölcs és hatalmi érdek

Határokon túl

Mák Ferenc: Menekülésben

Hazai Kisebbségek

Rozs András: Cigány állampolgárok Pécsett 1994-1997
Kugler József: A csehszlovák-magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

Egyházak

Fejős Zoltán: A kárpátaljai reformátusok helyzete és kilátásai 1946-47-ben
Jelentés a Zakarpacka Ukrajnai Magyar Református Egyház helyzetéről, 1946. október 1-i állapot szerint
Jávori Mária: Ukrán unitusok a kezdetektől a huszadik századig

Vélemény

Európai, protestáns, magyar, liberális – Interjú Szőllősy Pállal

Műhely

Frank Orton: A rasszizmus és az etnikai diszkrimináció elleni küzdelem lehetőségei

Dokumentum

Vadkerty Katalin: Csehszlovák határmódosítás elképzelések 1946-ban. A Magyarországgal közös szlovák határ kérdése
Németh Zsolt: Korlátok és mozgástér a magyar külpolitika előtt