Etnikai térformáló tendenciák – kisebbségi építészet

Ványolós Endre: Modern tér történetek Kelet-Európából

Péter László: „Kié itt a tér” A kolozsvári Főtér színeváltozásai egy diskurzuselemzés tükrében

Források

Kolozsvár, Főtér cikkek, Szabadság

Kolozsvár, Főtér cikkek, Transindex

György V. Imola: A tér szimbolikus birtoklása Marosvásárhelyen

Vajda Barnabás: Az emlékezés helye: a Május 1. tér

Szakály Tamás: Kikötők

Demeter Csanád: Urbanizációs kísérletek Székelyföld elmaradott régióiban

Vizi György: A Kárpát-medencei építőipari szakközépiskolák együttműködése az épített örökség megismertetésében

Sebestyén József: Az épített örökség településléptékű dokumentálása a Kárpát-medence magyarlakta térségeiben (1996 – 2009)

Szemle

Sebestyén József: Rendezetlen gondolatok „az eltűnt (eltünedező) idő nyomában”

Fekete Zsolt: Az idő fényképe / The Photograph of Time, Méry Ratio Kiadó, Budapest, 2010, 240 oldal

Zákonyi Botond: A kis magyar világról

Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 – 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal

Tófalvi Zselyke: A 20. század több szempontból

Gyáni Gábor – Pritz Pál – Romsics Ignác – Szarka László – Tomka Béla: A mi 20. századunk, Korunk – Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2011, 168 oldal

Pál Zoltán: Fájdalmas közös történelem

Borsi-Kálmán Béla: Megközelítések. Tanulmányok a magyar-román (román-magyar) kapcsolattörténetről és identitásról,Kisebbségkutatás könyvek, Lucidus Kiadó, Budapest, 2011, 220 oldal

Abstract

Vissza