Lőrincz Csaba-díj

Vízi Balázs: A kisebbségi jogok védelmének európai színtere napjainkban: normatív rezsim és politikai diskurzus

Személyiségek kisebbségben

L. Balogh Béni: A föderalizmustól az egyesülésig. Alexandru Vaida Voevod és Nagy-Románia megteremtése

Zatykó Margit: Hungarus-tudat, mint hagyomány, erkölcsi kötelesség és politikai meggyőződés. Podhradszky György és a szlovákok

Kisebbségi jogok

Nagy Noémi: A nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak aktuális helyzete az Európa Tanács intézményeinek tevékenysége tükrében

Toki, Valmaine: Az őslakos népek jogainak kibontása

Vega, Paula: Az ecuadori őslakos népek igazságszolgáltatási rendszere és az általános jogrend közötti ellentétek

Brexit

Egedy Gergely: Skócia és a Brexit

Szemle

Ordasi Ágnes: Gondolatok a fiumei szabadkőművességről
Ljubinka Toševa Karpowicz – Freemasonry, Politics and Rijeka (1785-1944), Westphalia Press, Washington DC, 2017

Tóth Norbert: Változik-e az emberi jogi doktrína az etnikai és kulturális sokszínűséggel szemben?
Gaetano Pentassuglia (Ed.): Ethno-Cultural Diversity and Human Rights. Challenges and Critiques, Brill-Nijhoff, Leiden–Boston, 2017

Vesztróczy Zsolt: Megmaradni vagy beolvadni? A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében
Ábrahám Barna: Megmaradni vagy beolvadni? A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében, Kalligram-Kalligram Polgári Társulat, Pozsony–Dunaszerdahely, 2016

Kovács Eszter: Állampolgárság és szavazati jog hatása a nemzeti identitásra
Szabolcs Pogonyi: Extra-territorial Ethnic Politics, Discourses and Identities in Hungary. London, Palgrave Macmillan, 2017

Abstract

Szerzőink