Klímaváltozás és őshonos kisebbségek

Krupocin, Dominika – Krupocin, Jesse: Az éghajlatváltozás kulturális biztonságra gyakorolt hatása

Tomaselli ,Alexandra: Őslakos népek Európában és nemzetközi védelmük az éghajlatváltozás fenyegetésével szemben

Horváth Valéria: Az éghajlatváltozással fenyegetett őslakosok áttelepítésének első kísérletei

Erdély-kép

Natkó Anna: „Erdély! Sikolt e szó és sírni kényszerít”. A Magyar Élet nemzetpolitikai szemle Erdély-diskurzusa, 1936–1944

Egyesületi élet

Nagy Nikoletta: Ugocsa vármegye egyesületi élete 1939–1944 között a vármegye alispáni iratainak aspektusában

Stúdium

Lengyel Emese: A cigánykirály. Bihari János (1764–827) cigányprímás emlékezete az Operettszínpadon

Szemle

Gazsó Dániel: Kell, hogy legyen egy ilyen tábortűz
Ludányi András: Amerikai életutam. A második világháborútól a huszonegyedik századig [ford. Forgács Ildikó], Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány – Méry Ratio Kiadó, Budapest – Somorja, 2020

Manzinger Krisztián: „S ha Erdélyt elveszik?”
L. Balogh Béni (bev., szerk.): Erdélyből jelentik – A Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériumának válogatott iratai 1918. november 3. – 1919. január 29., Iskola Alapítvány Kiadó – Magyar Nemzeti Levéltár, Kolozsvár–Budapest, 2020

Kiss Anna-Ilona: Elmúlt jelen. Egy könyv és egy kiállítás
Elmúlt Jelen. A romániai magyarok története a kommunizmustól a rendszerváltásig, szerkesztette: Molnár Beáta, Iskola Alapítvány Kiadó, Kolozsvár, 2021

Abstract

Szerzőink