Határon túli magyarság a XXI. században: tények és perspektívák – Válogatás a KEH által szervezett konferencia előadásaiból, 2006. május 4.

Bakk Miklós: Az erdélyi magyarság politikai érdekérvényesítésének feltételei és uniós perspektívái

Göncz László: A muravidéki magyarság tegnap és ma

Gyurgyik László: A szlovákiai magyarság szerkezeti összetételének változásai

Kiss Tamás-Csata István: Népesedési perspektívák Erdélyben

Lampl Zsuzsanna: Munkaerőpiaci és egészségügyi helyzet – a szlovákiai magyar identitás alakulásának újabb tényezői

Losoncz Alpár: Egy kisebbségi érdekérvényesítési modell időközi mérlege: többletlehetőségek vagy többletillúziók?

Majnek Antal: Beszámoló a kárpátaljai magyarság helyzetéről

Molnár József: A kárpátaljai magyar közösség: helyzete, perspektívái

Vetési László: A szórványban is pozitív jövőkép kell

A magyar „modell”

Miskolczy Ambrus: Forradalom és nemzetiség (modell és valóság)

Dévényi Árpád: Nemzetpolitikai kérdések Magyarországon 1948-1989

Tófalvi Zselyke: A magyar hatóságok bánásmódja a kirekesztettekkel

Műhely

B. Kovács András: A bíró színe előtt – magyarul

Colin H. Williams: Hivatalos kétnyelvűség és alkotmányos reform az Egyesült Királyságban II. rész

Szemle

Vizi Balázs: Egység, kisebbség, identitás (Egység a különbözőségben. Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek, Friedrich Ebert Stiftung, Budapest, 2006)

Vissza