Lőrincz Csaba-díj

Kiss Tamás: A roma inklúzió Székelyföldön, mint nemzetpolitikai kérdés

Kisebbségvédelem Európában

Tóth-Ferenci Adrienn: Az Európa Tanács magyar elnökségének kisebbségvédelmi eredményei

Kelet–Közép Európa

Horváth Attila: A menedzserpopulizmus veresége. A 2021-es parlamenti választások Csehországban

Beretka Katinka: A magyar nyelvű jogászképzés jogi és emberi vetületei a szocialista Jugoszláviába (1970–1991)

Hírességek – kisebbségek

Lengyel Emese: Debrecenből a világhírig. Idősebb és id. Magyari Imre cigányprímások pályaképe

Huszár Orsolya: Ha a játék valósággá változik. Gondolatok Harag György örökségéről

Szemle

Filep Tamás Gusztáv: Mecénás és gazda
Szász László: Bánffy Miklós. Az erdélyi szellem arisztokratája, MMA Kiadó, Budapest, 2020

Molnár Csongor: Egy város öntudata
Dominique Kirchner Reill: The Fiume Crisis 1919–1921, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge–Massachusetts–London, 2020

Barta Leila: Egy nemzet, két nép?
Fedinec Csilla – Szakál Imre – Csernicskó István: A magyarországi ruszinok és ukránok, Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2020

Abstract

Szerzőink