Állam nélküli nemzetek és változó dinamikák a közép-keleten

KATONA Magda Nasrin: Beludzsisztán államiságának problematikája

KATONA Magda Nasrin – RÉPÁSI Krisztián: Kurd autonómiák, avagy önálló állam

MOHAMMAD Yar – KATONA Magda Nasrin: A pastun kérdés

Magyar kisebbség a választásokon

DARCSI Karolina: Az ukrán választási rendszer változásainak hatása a kárpátaljai magyar érdekképviselet lehetőségeire

ZSIGMOND Csilla: Pártrendszerről, politikai kommunikációról a 2012-es romániai parlamenti választások kapcsán

SÓLYOM Andrea: Politikai cselekvési minták középiskolások és egyetemisták körében

Szemle

FILEP Tamás Gusztáv: Széljegyzetek a népi mozgalom történetének monográfiájához

Papp István: A magyar népi mozgalom története 1920-1990, Jaffa Kiadó, Budapest, 2012, 270 oldal

UNGVÁRI Zrínyi Imre: A kulturális identitás irodalmi és filozófiai támpontjai

Fábián Ernő: Az élet értelme. Madách Imre filozófiája, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012, 156 oldal

BOTH Noémi Zsuzsanna: Metamorphosis Transylvaniae

Balázs Sándor: Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség, Kriterion Könyvki- adó, Kolozsvár, 2012, 386 oldal

BERECKI Beáta Hajnalka: „Virtuális album” a 19. századból

Szathmári Pap Károly: Erdély képekben, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012, 206 oldal

LACZKÓ Szabolcs: A szatmári sváb identitás

Baumgartner Bernadette: Kisebbség a kisebbségben. A Szatmár megyei néme- tek a két világháború között (1918-1940), Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012, 264 oldal

Abstract

Számunk szerzői

Vissza