Erdély-trilógia román olvasatban

NASTASĂ-KOVÁCS, Lucian: Előszó BÁNFFY MIKLÓS „Erdély-trilógiájához”

Magyar kisebbségi jogi követelések

WATERBURY, Myra A.: Barátok felsőbb körökben? A magyar kisebbségi jogi követelések externalizációja

KISS Tamás: Az anyaország-politika dimenziói és hatásai. Az erdélyi magyar eset

Lelet

TÓTH Norbert: Az Európai Parlament jelentése az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokról – elemzés

Az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályok
Az Európai Parlament 2018. november 13-i állásfoglalása az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokról (2018/2036(INI))

Szemle

LAKATOS Artúr: Egy gazdag életpálya kerek kilencven éve
Bartha Katalin Ágnes (szerk): Corollarium. Köszöntőkötet a 90 éves Dávid Gyula tiszteletére, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár, 2018

BANDI István: A második világháború utáni romániai evangélikus egyház története a dokumentumok tükrében
Csendes László: Egy kevéssé misztikus egyház, Széljegyzetek egy számadáshoz a Román Népköztársaságban lévő Evangélikus Zsinatpresbiteri Egyházról (1948–1956), Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, 2018

SZABÓ Csongor: Rugonfalváról az Országgyűlésbe
Bartha Miklós: Összegyűjtött munkái I-VI., sajtó alá rendezte: Samassa János dr., Szmertnik István dr. és Sztankovits Ferenc dr., Lakiteleki Tölgy Alapítvány, 2016

RAPALI Vivien: Látószögek. Egy kettős kötődésű emlékíró a multietnikus Muraközről
Dr. Sebestyén Mátyás: Ahogy én láttam…, Szerk.: Rokolya Gábor. Záró tanulmány: Makkai Béla, Közjegyzői Akadémiai Iroda, Budapest, 2016 (131–132)

Abstract

Szerzőink

Vissza