Lőrincz Csaba-díj

Ódor Bálint: A nemzetpolitikai érdekérvényesítés lehetőségei az EU-ban Lisszabon után

Nyugat-Balkán és az integráció

Samson, Ivo: Az Európai Unió bővítése: folyamatosság vagy „megtorpanás”

Żornaczuk, Tomasz: Az unió bővítésének kilátásai a Nyugat-Balkánon az EU Tanácsának lengyel elnöksége alatt

Strážay, Tomáš: A visegrádi négyek és a Nyugat-Balkán – az inspiráció új forrásainak nyomában

Szilágyi Imre: Regionális együttműködés és EU-integráció a délszláv térségben

Semanic, Hana: EU-integráció szeparáció által. Etnikai csoportok intézményesítése Bosznia-Hercegovinában

Najšlová Lucia: Törökország az arab tavaszban és az európai télben

Cigány kisebbség: oktatás, egyház, kultúra

Papp Z. Attila: Idősoros roma tanulói arányok az iskolában és kihatásuk a kompetenciaeredményekre

Kozák Gyula: Szempontok a romániai roma foglalkoztatottság kutatásához

Fosztó László: Hol a helye a romáknak az erdélyi egyházakban? Vallási intézmények és társadalmi integráció

Toma Stefánia: A túlcsordult teli pohár és az etnikai konfliktusok esete Romániában

Balogh Lídia: Esztétikum közcélra. A szimbólumok, mítoszok, illetve allegóriák közösségi szerepéről, a roma nemzetépítési törekvések példáján keresztül

Szemle

Szesztay Ádám: Erdély térbe vetített történelme

Bereznay András: Erdély történetének atlasza, Méry-Ratio Kiadó, 2011

Kisgyőri Roland: A szabadság születésnapjára

Simon János (szerk.): Húsz éve szabadon Közép-Európában,Konrad Adenauer Alapítvány, Budapest, 2011

Ausztrics Andrea: Sokszínű Európa Budapesten

Zahorán Csaba és Kollai István (szerk.): Europe in Budapest. A Guide to its Many Cultures, Terra Recognita Alapítvány Budapest, 2011

Abstract

Szerzők

Vissza