(Az alábbi tanulmányok az Identitás-megőrzés tömbben és szórványban elnevezésű konferencián, 2006. november 30-án a Sándor-palotában tartott a „Határon túli magyarság a 21. században” című konferenciasorozat 2. ülésén elhangzott felszólalások szerkesztett változatai)

Előszó

Vetési László: „Mit cselekedjünk, hogy megmaradjunk?”

Szarka László: A szórványhelyzet identitásszerkezeti sajátosságairól. Megközelítések, beszédmódok a Kárpát-medencei magyar szórványokról

Csete Örs: Lesz-e a szórványnak magyar identitása 2020-ban?

Gereben Ferenc: A határon túli magyarok kulturális identitása (Különös tekintettel a tömb- és szórványmagyarságra)

Végel László: Zárt és nyitott identitás

Péntek János: Dinamikus nyelvi folyamatok és az identitás. Erdély és a Kárpát-medence

Bodó Barna: A szórványtól a nemzetig – és vissza

Darvas-Kozma József: A szórványkérdés a Gyulafehérvári Érsekség szemszögéből

Lampl Zsuzsanna: Nemzeti identitás tömbben és szórványban

Gyurgyík László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében

Andócsi János: Az identitás nyomában, Horvátországban

Kolláth Anna: Anyanyelv és kétnyelvű oktatás a szlovéniai Muravidéken

Gerhard Baumgartner: Az ausztriai magyarság a szovjet megszállástól napjainkig (1945-2005)

Molnár József: A kárpátaljai tömb- és szórványmagyarság identitástudatának eltérései

1956 brit, lengyel és román szemmel

Magyarics Tamás: Egy „közlekedési baleset” a békés egymás mellett élés útján: a magyar forradalom és Nagy-Britannia

Tony Kemp-Welch: Szabadulás a sztálini örökségtől: Lengyelország 1956-ban

Varga Andrea: Ötven méltatlan év

Vissza