Lőrincz Csaba-díj

KORHECZ Tamás: Autonómiaépítés élesben: ami a színpadon és ami mögötte zajlik

Nyelvi jogok – nyelvi szabályozás

BARTHA Csilla – PETTERI Laihonen – SZABÓ Tamás Péter: Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben egy új kutatási területről

VARGA Attila: A nyelvi jogok alkotmányos szabályozása romániában

VASS Ágnes: Miért nem lehet, ha szabad? A kisebbségi nyelvhasználat helyzete szlovákiában

SZILVÁSI Zsuzsanna: A számi kisebbség nyelvhasználatának szabályozása Norvégiában

MERENICS Éva: A magyarországi örmények törvény szerinti kétnyelvűségének kérdései és következményei

Kitekintés

MISKOLCZY Ambrus: „És az árulóknak csak golyónk van!” avagy miért végezték ki a vasgárdisták egykori társukat, Mihail Stelescut

Szemle

STEFANO Bottoni: Az etnikai önazonosság kereséséről

László Márton – Novák Csaba Zoltán: A szabadság terhe. Marosvásárhely, 1990. március 16-21., Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2012, 286 oldal

ZELEI Miklós: A menthető, ha menthetetlen…

Nóvé Béla: Hivatása: kisebbségmentő. Pásint Ödön pályaképe, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012, 244 oldal

SÁRÁNDI Tamás: Magyarok, románok és a kisebbségek a világháború forgatagában

L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért. A magyar-román viszony és a kisebbségi kérdés 1940-1944 között, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013, 335 p.

Abstract

Vissza