In memoriam

Németh Zsolt: Répás Zsuzsa meghalt

Kádár Lynn Katalin: Schöpflin György. „Európai vagyok, magyar kiadásban”

Csángósorsok többszólamban

Németh Zsolt: Pro Minoritate – Csángó lapszám

Iancu Laura: „Művelődéstörténetünkben sajtókuriózum”A Moldvai Magyarság folyóirat története és üzenetei

Magyar Zoltán: A moldvai magyarok epikus népköltészete. Kutatástörténeti áttekintés

Peti Lehel: „Deee – mondom –, én erdei [erdélyi] vagyak!” A moldvai csángó vendégmunkások magyarországi tapasztalatai a hozzájuk való viszonyulásokról

Heltai János Imre: A moldvai többnyelvűség és a társadalmi részvétel lehetőségei

Marchut Réka: Törekvések a moldvai csángók „hazatelepítésére” a második világháború éveiben

Dokumentum

Domokos Mária: Moldvai helyzetképek 1981–1983. Dokumentumok Domokos Pál Péter hagyatékából

Szőcs Anna: Édesanyám rózsafája – önéletírás (részlet)

Interjú

„Nem engedi Isten, hogy elveszejtsenek” – Nyisztor Tinkával beszélget Havay Viktória

Szemle

Dobos Edgár: Történetekbe ágyazott hiedelmek és ökológiai tudás egy gyimesi mesemondó nyomán
Magyar Zoltán: Történetmondás és ökológiai tudás. Egy mesélő ember Farkasokpatakán, Magyar Népköltészet Tára XX., Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Balassi Kiadó, Budapest, 2022

Földesi Szilvia: A világ teremtésétől a rostaforgató asszonyig. A moldvai csángó mondák katalógusa
Magyar Zoltán: Moldvai csángó mondakatalógus I-II., Kairosz Kiadó, Budapest, 2022

Szűcs Adél: Identitás, kultúra, tudomány – a moldvai magyarság kutatása
A moldvai magyarság kutatása a 21. században. Tanulmányok Domokos Pál Péter tiszteletére, Szerk.: Iancu Laura, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2021

 

Abstract