Cseh-Szlovákia

Szarka László: Nemzetállami tervek és az „új Európa”. T. G. Masaryk és a csehszlovák államalapítás

Halász Iván: A nemzetiségi nyelvhasználati jogok a csehszlovák közjogi provizórium idején. A korábbi jog recepciója és új szabályok 1918 és 1920 között

Ábrahám Barna: Menni vagy maradni? Szlovák útkeresés 1918 őszén

Csernicskó István: Adalékok (az első) Csehszlovák Köztársaság létrejöttének nyelvideológiai alapjaihoz

Kollai István: Ezek bizony olyan városok. Posztmodern történelem-mesélés a Beneš-dekrétumok időszakáról a szlovák emlékezetkultúrában

A végeken

Jankó Ferenc – Jobbitt, Steven: Burgenland földrajzi felfedezése. Tudomány és tartományi identitáspolitika a két világháború között

Szemle

Rogojanu, Dumitru-Cătălin: Kultúrális diplomácia a vészkorszakban
Matei, Irina – Nastasă-Kovács, Lucian: Cultură şi propagandă. Institutul Român din Berlin (1940–1945), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018

Timoce-Mocanu, Cosmina: Migráció a románoknál
Despre migrație și emigrație la români. Studii și articole, Antologie de Zoltán Rostás și Florentina Țone, Paideia, București, 2018

Horváth Valéria: A migráció iparosodása
Thomas Gammeltoft-Hansen – Ninna Nyberg Sorensen (eds.): The Migration Industry and the Commercialization of International Migration, Routledge, New York, 2013