Király László: Százéves zsoltár

Dokumentum

Bolzanói nyilatkozat a kisebbségek védelméről a kibővült Európai Unióban

Európai kisebbségvédelem – határokon átnyúló megoldások

Michael Keating: Többnemzetiségű demokráciák a szuverenitás utáni világrendben
Halász Iván: Tirol – egy tartomány szerepe az osztrák „határontúli” politikában
Van-e, lehet-e „kisebbségi kérdés” a Szentszék egyetemes küldetésében? (Németh László SVD atyával, a Szentszék volt EBESZ-képviselőjével Vizi Balázs beszélget)

Nemzetiségpolitikai gondolkodás a Kárpát-medencében

Filep Tamás Gusztáv: A humanista voksa
Beretzky Ágnes: C. A. Macartney nézetei a revízióról és a magyar kisebbség helyzetéről (1929-1941)
Eiler Ferenc: Ewald Ammende 1930-as délkelet-európai körutazásának hátteréhez
Ewald Ammende: Beszámoló magyarországi, romániai, jugoszláviai és bulgáriai utazásomról 1930. július 1-jétől 14-ig

Műhely

Vincze Gábor: A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem felszámolása 1919-ben

Szemle

Böszörményi Jenő: Régóta várt szövegek (Vizi Balázs és Majtényi György szöveggyűjteményéről)
Csaplár Krisztián: Lent délen (Ress Imre könyvéről)
Romsics Gergely: A Janus-arctól a kaleidoszkópig (Kántor Zoltán szöveggyűjteményéről)
Rózsafalvi Zsuzsanna: Dilemmák egy iskolatörténet mentén (Fukári Valéria könyvéről)

Vissza