Romsics Gergely: A jelentés zsarnoksága

Magyar-román közös múlt

Makkai Béla: Az első magyar nyelvű újság Ó-Romániában
François Bocholier: Az erdélyi elit a regionális identitástudat és a nemzeti érzelmek erősödése között (1867-1930)
Illésfalvi Péter: „Édes Erdély itt vagyunk…” Az erdélyi bevonulás során történt atrocitásokról

Műhely

Ifj. Bertényi Iván: Csendőrnyomozás Petrőcön avagy a dualizmuskori nemzetiségi politika testközelből

Autonómiák

Martin Brusis: Az Európai Unió és az etnikumok közötti hatalommegosztási egyezkedések a csatlakozó országokban
Nina Caspersen: A horvátországi nemzet autonómia súlyos kérdései: a szerb vezetők és az autonómia-javaslatok

Lelet

„Fene egye meg a magyarokat” – Vizsgálat M. F.-né, szül.: K.B. bánhidai lakos ellen, 1939

Szemle

Németh Zsolt: Egy bátorság nyomában… Pavel Vilikovský: Tanúságtétel a politikai következetességről (Ketten Bugár Béla könyvéről)
Halm Tamás: Viszonyok és diskurzusok (Romsics Gergely könyvéről)
Hamberger Judit: Magyar problémák szlovák nagyító alatt (Štefan Markuš könyvéről)
Kántor Zoltán: A nemzet dilemmái (Schöpflin György köteteiről)

Vissza