70 éves az Emberi Jogok Európai Egyezménye

Nagy Noémi: „Nesze semmi, fogd meg jól”. A nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak védelme az Emberi Jogok Európai Bizottságának és Bíróságának joggyakorlatáb 

Tóth Norbert: A külföldiek politikai jogainak korlátozhatósága az Emberi Jogok Európai Egyezményében

Varga Csilla: A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája monitoring mechanizmusa. Szlovákia negyedik és ötödik körös országjelentésének összehasonlítása a magyar nyelvű oktatással kapcsolatos vállalások szempontjából

Tóth-Ferenci Adrienn: Az Európa Tanács kormányközi kisebbségvédelmi monitoring mechanizmusának reformja

Lelet

A kisebbségek oktatása, nyelve és emberi jogai – A kisebbségi különleges jelentéstevő jelentése

Zavargások egy városban

Kulcsár Beáta: Az 1927. évi nagyváradi zavargások a városi közgyűlés megítélésében

Etnikai földrajz

Szabadi Ernő–Lóránd: Háromszék helységneveinek alakulása a különböző közigazgatási átszervezések és kulturális törésvonalak tükrében, a kezdetektől napjainkig

Szemle

Lengyel Emese – Lengyel Zsanett: Muzsikus cigányok önszerveződése
Hajnáczky Tamás (szerk.): Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete: Cigányzenészek harca a két világháború közötti Magyarországon, Gondolat Kiadó, Budapest, 2019
Hajnáczky Tamás (szerk.): Magyar Czigányzenészek Egyesülete: Cigányzenészek mozgalma a boldog békeidők Magyarországán, Gondolat Kiadó, Budapest, 2020

Abstract

Szerzőink