Csángósors

Egy Moldvában titokban magyarul tanító levele

Hatos Pál: Szempontok a csángókutatás kulturális kontextusainak értelmezéséhez
történész, ELTE BTK

Seres Attila: „Csángómentés” Moldvában a XIX-XX. század fordulóján
történész, levéltáros, Magyar Országos Levéltár

Boross Balázs: „Majd egyszer lészen, de nem most” – Adalékok a moldvai csángók identitásának komplex valóságához egy kulturális antropológiai esettanulmány tükérben
kultúrantropológus, MTA Kisebbségkutató Intézet

Fogyásban – Népszámlálások a Kárpát-medencében
Bálint-Pataki József: A határon túli magyarság népesedési helyzete
a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke

Fedinec Csilla: Népszámlálás Ukrajnában – Hányan vagyunk magyarok?
történész, irodalomtörténész, Teleki László Intézet, Közép-Európai Tanulmányok Központja

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság településszerkezetének változásai az 1990-es években
szociológus, demográfus, Teleki László Intézet, Közép-Európai Tanulmányok Központja

Sebők László: A délvidéki magyarság az újabb népszámlások tükrében
térképész, demográfus, Teleki László Intézet, Közép-Európai Tanulmányok Központja

Kockázatos Koszovó

Megpróbáló idők egy veszélyes vidéken (Bíró Anna-Máriával Ablonczy Bálint beszélget)
Ablonczy Bálint egyetemi hallgató, ELTE BTK

Műhely

Böszörményi Jenő: A kisebbségek oktatáshoz való jogának védelme a nemzetközi jogban – A két világháború közötti évek tapasztalata
doktorandusz, kutató, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Miskolczy Ambrus: Román történelem a reformáció jegyében
történész, egyetemi tanár, ELTE BTK

Szemle

Illés Géza: Szatmár, Erdély, Európa. (Varga Attila Nulla pax sine iustitie című könyvéről)
egyetemi hallgató, ELTE ÁJTK

Kántor Zoltán: Az önkormányzat reménye (a Gál Kinga által szerkesztett Minority Governance in Europe című kötetről)
szociológus, Teleki László Intézet, Közép-Európai Tanulmányok Központja

Nagy Levente: Balcanistica hungarica rediviva (Schütz István Fehér foltok a Balkánon című könyvéről)
irodalomtörténész, ELTE BTK, lapunk szerkesztője

Vissza