Politikai berendezkedés – mindennapi együttélés

Manzinger Krisztián: A föderális belga állam, avagy a vallon-flamand együttélés sarokpontjai

Kisebbség a történelem viharában

Póka Ferenc: Albán nemzeti kisebbség Görögországban (20–21. század). Elfelejtett, eltüntetett nemzeti kisebbség?

Erdély másfél évszázada

Novák Csaba Zoltán: A Ceaușescu-korszak magyarságpolitikája 1965–1989

Felvidék

Vesztróczy Zsolt: Egy elfelejtett kísérlet. Egy Deák-párti kezdeményezés a nemzetiségi törvény realizálására 1872–1873

Kutatóúton

„Elvárható, hogy tárgyilagos hangnemben vitázzunk egymással” – L. Balogh Bénivel Filep Tamás Gusztáv beszélget

Szemle

Kulcsár Beáta: Váraljától Auschwitzig

Lőwy Dániel: Az úri város zsidó lakosai. A nagyváradi zsidóság története, Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, Budapest, 2015

Ordasi Ágnes: Adalékok a fiumei impériumváltás körülményeihez

Danilo Massagrande (a cura): I verbali del Consiglio Nazionale Italiano di Fiume e del Comitato Direttivo (1918–1920), Societá di Studi Fiumani Archivio Museo storico di Fiume, Róma, 2014

Abstract

Szerzőink

Vissza