Szőcs Géza: A sírrepülők
Tóth István: ’56

Határokon innen

Szarka László: A magyarországi kisebbségek asszimilációja és fogyása Trianontól napjainkig

Határokon túl

Bakk Miklós: Az RMDSZ mint a romániai magyarság politikai önmeghatározási kísérlete 1989 után
Bence Lajos: A szlovéniai magyarság

Közép- és Kelet-Európa

Balogh László: Rendszerváltás (?) Bulgáriában
Tóth István: Kárpátalja: térség az érdekek keresztútján
Hamberger Judit: A cseh-német viszony és a megbékélési nyilatkozat problémája

Kitekintés

Siklósi Péter: Az Egyesült Államok nemzeti érdekei – néhány észrevétel

Visszatekintés

Borsi-Kálmán Béla: Román lehetőségkeret – magyar külpolitika

Vélemény

„Nem biztos, hogy elkövetkezik egy kedvezőbb időszak, ezért kell megtenni mindent annak érdekében, hogy az alapszerződés előírásait mindkét fél teljesítse” – Interjú Miroslav Kusýval

Műhely

Éger György: Kettős tükörben

Dokumentum

Vogel Sándor: Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok

Vissza