Állampolgárság-politikák és identitás

Kiss Tamás: Etnikai hegemónia és transznacionalizmus? A román közvélemény viszonya az erdélyi magyar etno-politikai célkitűzésekhez és a magyar nemzetpolitikához

Kántor Zoltán: Nemzetpolitika és állampolgárság

Ilareva, Valeria: Migrációs, menekültügyi és állampolgárság-politika Bulgáriában

Danero Iglesias, Julien – Sata Róbert – Vass Ágnes: Állampolgárság és identitás. Magyarnak lenni Szlovákiában, románnak lenni Szerbiában és Ukrajnában

Diaszpóra és migráció

Marković, Predrag J.: Elvesztek a transzmigrációban. A vendégmunkások hatása a mindennapi életre Szerbiában

Szerbhorváth György: Szenvedés és legitimáció. Vendégmunkásság, bevásárló turizmus, csempészés a volt Jugoszláviában. Adalékok a vajdasági magyarok társadalomtörténetéhez

Hermann Gabriella: Az Amerikai Erdélyi Szövetség európai tevékenysége, 1958–1976

Kutatóúton

„A módszer tekintetében is járható út a visszatérés a forrásokhoz, ahelyett hogy az általánosító elméleteknél maradnánk” – Gaucsík Istvánnal Filep Tamás Gusztáv beszélget

Kitekintés

Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Multiculturalism in Ukrainian Public Education and History Textbook’s

Harkai Ágnes: A végső harc órájában. Bosnyák Zoltán Harc című hetilapjának bemutatása

Szemle

Holczhauser Vilmos: Az imagológus kockázata

K. Lengyel Zsolt: Tükrözés és torzulás. Magyarország és a magyar kisebbségek képe a német politikai irodalomban 1993–1994, Méry Ratio Kiadó – Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány, 2014

Klaus von Dohnanyi, Gelencsér Ágnes, Hegedűs Daniel, Gereon Schuch: Magyarország a médiában 2010–2014. Kritikai észrevételek a sajtótudósítások kapcsán. A Magyarország Munkacsoport zárójelentése, Röviden: DGAPbericht / Nr. 29 / 2015 Május

Abstract

Szerzőink

Vissza