Státusztörvények – elmélet, törvényi keret, gyakorlat

Sevel, Okszana: Diaszpóra-törvények a posztkommunista térségben. Túl jón és rosszon, avagy meghaladható-e a polgári/etnikai nacionalizmus dichotómiája

Császár Melinda: A státusztörvény végrehajtásának romániai tapasztalatai

Szele Áron – Tófalvi Zselyke: A nemzettest formálása. Állampolgárság és szavazati jog Romániában

Kántor Zoltán – Pászkán Zsolt: A határon túli románok és a románok státusztörvényei

Orosz Sándor: Törvény és érdekvédelmi program a határon túli ukránok szülőföldi/anyaországi státuszáról

Kisebbségek a visegrádi országokban

Kovács Orsolya Zsuzsanna: A lengyel státusztörvény és a litvániai valamint belarusz Polóniák

Halász Iván: Választások és kisebbségek 2010. A 2010. évi közép-európai választások tapasztalatai kisebbségi szemszögből

Katona Flóra: A magyar-szlovák alapszerződés másfél évtized távlatából

Lelet

Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (Velencei Bizottság) állásfoglalása a Szlovák Köztársaság államnyelvtörvényéről

Szemle

Bíró Béla: Fábián Ernő korszerűsége
Fábián Ernő: Naplójegyzetek 1980-1990, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010, 454 oldal

László Márton: Magyarságpolitika, kisebbségpolitika a Ceauşescu-korszak elején
Novák Csaba Zoltán (szerk.): Arany korszak? A Ceauşescu-rendszer magyarság politikája 1965-1974, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2010, 570 oldal

A. Gergely András: Etnicitásproblémák több megközelítésben
Feidschmidt Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom, Gondolat – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2010, 488 oldal

Abstract

Vissza