30 éves a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény

Dobos Balázs: Az 1993-as kisebbségi törvény előkészítése

Kiss Balázs: Adalékok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény országgyűlési vitájához, különös tekintettel a nemzeti és etnikai kisebbségek definíciójának, körének és a honos népcsoporttá nyilvánítás jogi kereteinek meghatározására

Kállai Ernő: A II. Kisebbségi Kerekasztal működése 2007 és 2011 között

Balázs Ágnes: Kik képviselik a nemzetiségeket a parlamentben? Nemzetiségi ügyek és képviselet az Országgyűlésben – a szószólókon túl

Interjú

Kisebbségpolitikai rendszerváltás. A Kisebbségi Kerekasztal – Doncsev Tosoval Vizi Balázs beszélget

Romániai disszidencia

Jánosi Csongor – Pintilescu, Corneliu: A Vasfüggöny átjárhatósága, a Helsinki platform és a romániai disszidencia. Doina Cornea és Cs. Gyimesi Éva a magányos tiltakozás és a szolidaritási hálózatok között

Szemle

Ordasi Ágnes: Túl a sövényen, át a csalánon, keresztül a pusztákon
Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2022