Lőrincz Csaba-díj

Bakk Miklós: A nemzet a 21. században

A Nagy Háború

Nagy Adrienn: A „Nagy Háború” az egyéni emlékezetek tükrében

Szűts István Gergely: Egy káplán patriálásai, 1919–1922

Reformáció 500

Kulcsár Beáta: Rabbi a keresztény templomban. „Zsidóvallási felolvasás” az unitáriusoknál (1903)

Veres Emese-Gyöngyvér: A transzilván próféta

Wesselényi Kata – a hitben élő református nagyasszony

Buzogány Dezső: A ház asszonya a háttérország heroinája. Deé Nagy Anikó Wesselényi Kata-könyve

Németh Zsolt: „És példa lészek […] mindennek” (51. zsoltár). Wesselényi Kata krisztusi élete

Tonk Márton: Esetem Wesselényi Katával, no meg jóatyámmal. Gondolatok Deé Nagy Anikó új kötetének bemutatóján

Szemle

Lambru, Steliu: Pásztorokból románok
Rostás Zoltán – Salamon Márton László: „Transhumață” interbelică în Balcani. Studii și articole despre aromâni în publicațiile școlii gustiene în anii 1930, Editura Eikon, București, 2017

Tóth Gödri Iringó: Életrajz – túl a helyi jellegen
Fodor János: Bernády György. Politikai életrajz, Lector Kiadó – Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Marosvásárhely–Kolozsvár, 2017

Abstract

Szerzőink

Vissza