Kitekintés

Constantin, Sergiu: Kisebbségi oktatás Olaszországban: jog és gyakorlat

Magyar nyelvű felsőoktatás a Kárpát-medencében

Orosz Ildikó: Az ukrajnai nemzeti és nemzetiségi oktatás elmélete és gyakorlata a függetlenség első két évtizedében (1991-2011)

Magyari Tivadar: A romániai magyar egyetem ügyének vitája a kilencvenes években

Tonk Márton: Lehetőségek, modellek, kihívások a kisebbségi felsőoktatás-politikában. Az erdélyi magyar felsőoktatás és a Sapientia EMTE

János-Szatmári Szabolcs – Horváth Gizella – Tolnay István: Az erdélyi magyar közösséget szolgáló „magánegyetem”. A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem

Magyar oktatás Romániában

Demeter Csanád: A székelyföldi oktatás az 1960-1980-as években

Veres Valér: Decentralizáció, minőségbiztosítás és kisebbségi oktatási jogok Romániában az új tanügyi törvényben

Batizán Emese Emőke: Marosvásárhely hősei: Bernády György versus Adrian Păunescu. Kvalitatív adatelemzés egy iskolanévadás kapcsán

Oktatáspolitika a történelmi Magyarország végein

Reho Anna: Kisdedóvás a történeti Kárpátalján a 19. században és a 20. század elején

Vesztróczy Zsolt: Modernizáció és/vagy magyarosítás. Iskolapolitika és népoktatás a felső-magyarországi szlovák régióban, 1867-1918

Baumgartner Bernadette: Német származás, magyar iskola, román iskolapolitika. A szatmári sváb eredetű falvak katolikus iskolái 1918-1940 között

Magyarországi kisebbségi oktatás

Farkas Anna: A magyarországi görög nemzetiség oktatásáról a nyelvhasználat tükrében

Balogh Lídia: Jog a kultúra őrzésére – vagy ürügy a szegregációra? A roma nemzetiségi oktatás mint kétélű kard Magyarországon

Szemle

Szőlősi Nóra: Ígéretes kezdet
Fedinec Csilla – Vehes Mikola (főszerk.), Csernicskó István – Oficinszkij Román – Osztapec Jurij – Szarka László – Tokar Marian (szerk.): Kárpátalja 1919-2009. Történelem, politika, kultúra, Argumentum – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010, 640 oldal

Gidó Attila: Egyetemi antiszemitizmus Nagy-Romániában
Nastasă, Lucian (szerk.): Antisemitismul universitar în România (1919-1939). Mărturii documentare, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale – Kriterion, Cluj-Napoca, 2011, 652 oldal

Replika

Bereznay András: Egy ismertetés ismertetése

Abstract

Számunk szerzői

Vissza