Magyar–román szociológiai kapcsolatok

Rostás Zoltán: Magyarok a román szociológia nemzetközi kapcsolatrendszerében

Butoi, Ionuț: Francia befolyás, román-magyar interakció. Vulcănescu, IKE és Berdjajev

Telegdy Balázs: Venczel József módszertani felfogásának alakulás

Székedi Levente: A romániai magyar szociológia átalakulása a második világháborút követő években

Sólyom Andrea: Erdélyi szociológiai műhelyekhez kapcsolódó folyóiratok

Erdély másfél évszázada

Egry Gábor: Állam és mindennapi etnicitás a húszas évek Erdélyében

Hunyadi Attila Gábor: Nemzeti érdekeltségű gazdasági intézmény hálózatok Erdélyben 1918-1948 között

Kitekintés

Kostyó Gyula: Közállapotok Ungváron a háború árnyékában (1944)

Kutatóúton

„1918 után a sokat hivatkozott magyar–zsidó asszimilációs szerződés Erdélyben magyar–zsidó lojalitásszerződéssé alakul át” – Gidó Attilával Filep Tamás Gusztáv beszélget

Szemle

Ferencz Angéla: Táj és ember interdiszciplináris megközelítésben

Babai Dániel – Molnár Ábel – Molnár Zsolt: „Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát” Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben – Traditional ecological knowledge and land use in Gyimes (Eastern Carpathians), MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete – az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete, Budapest, 2014

Száva Csanád: Stabil egyensúlyhelyzet a hepehupás vén Tövisháton

Biczó Gábor – Kotics József (szerk.): „Megvagyunk mi egymás mellett…” Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton, ME KVAI, [Miskolc], 2013

Juhász Hajnalka: Nyelvi jogok helyett nyelvszabadság?

Andrássy György: Nyelvszabadság – Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog, Dialóg-Campus, Pécs, 2013

Abstract

Számunk szerzői

Vissza