Pap András László: Kisebbségi képviselet a magyar Országgyűlésben: modellek

Közép-Európa: Mítosz, identitás, konstrukció

Romsics Gergely: A kánon és kihívói
Szujer Katalin: Az osztrák identitás átalakulása
Piret Peiker: Posztkommunizmus és posztkolonializmus: hasonlóságok és különbségek
Péter László: Kollektív emlékezés mint politikai rítus

Veszélyeztetett kisebbségek

Christoph Pan: Az oktatás szerepe a veszélyeztetett kisebbségek fennmaradásában
Pozsony Ferenc: A moldvai csángó-magyar falvak társadalomszerkezete
Veresné Valentinyi Klára: Nyelvcsere a békéscsabai szlovák közösségben

Lelet

Kommentár az ENSZ nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló Nyilatkozatához

Szemle

Ifj. Vasbányai Ferenc: „Akcióhősök” a Délvidéken – Magyar expanziós vágyak és kisebbségi valóság

Vissza