Magyar emigráció a húszas években

Kulcsár Beáta: Adaptációs kísérletek Kanadában. Egy magyar emigráns küzdelmei az 1920-as évek második felében

Várostörténet sajtóból

Váradi Natália: Beregszász, a Vérke-parti város a hruscsovi időszakban a járási lap hasábjain

Etnika földrajz

Szabadi Ernő–Lóránd: Marosszék helységneveinek alakulása a különböző közigazgatási átszervezések és kulturális törésvonalak tükrében, a kezdetektől napjainkig

Kitekintés

Kiss-Kozma Georgina: Egy új perspektíva a romániai magyar ifjúsági szervezetek intézményesülésének vizsgálatához

Szemle

Varga Attila: Jogi látlelet a kisebbségi magyar közösség léthelyzetéről
Fábián Gyula (szerk.) – Bethlendi András – Bogdán Andrea – Ilyés Zsolt – Kovács Bálint – Pál Előd – Veress Emőd: Standarde controversate ale coexistentei juridice dintre majoritate si minoritatea maghiara in Romania, Editura Hamangiu, București, 2020

Fedinec Csilla: Ha a lehetetlent letetni lehetne
Dobos Balázs: A személyi elvű kisebbségi autonómiák Kelet-Közép-Európában, Társadalomtudományi Kutatóközpont – Kalligram, Budapest, 2020

Németh Zsolt: Új narratíva Európáról: magyar „országjelentések” az EU többi tagjáról
Lovászy László Gábor – Trócsányi László (szerk.): Európai körkép, Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, 2020

Grúber Károly – Kézai Petra Kinga: Közép-Európa magyar szemmel
Bába Iván – Gyurcsík Iván – Kiss Gy. Csaba: Közép-Európa magyar szemmel, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK), Kőszeg, 2020

Nagymihály Zoltán: Képzeletbeli vonatút Kárpátalján
Tóth István: A folytonosság újjáteremtése. Kárpátaljai beszélgetőkönyv (Kérdez: Zelei Miklós), Magyar Napló, Budapest, 2020

Abstract

Szerzőink