FILEP Tamás Gusztáv: Az identitáskilátó emeleteiről – Közelítések

A határ mint komplex rendszer és az identitás

Bevezető a kutatásról

PAKOT Ágens – SŐRÉS Anett: Nemzeti identitás a határon és azon túl…

A határon túli magyarok nemzeti identitásdimenzióinak alakulása a magyar-szlovák-ukrán határ mentén

ÖRKÉNY Antal – SZÉKELYI Mária: Származás, identitásőrzés, asszimiláció

KOLTAI Júlia: Nemzeti identitás a különböző földrajzi-nemzetiségi alcsoportok között

Nemzetértelmezés, identitás Nyugaton…

GÖNCZ Borbála: Európai identitás?!

TÓTH Annamária: Franciaország és a határon túli franciák

A francia nemzetfelfogás Québec és az Aosta-völgy példáján keresztül

ANDREIDES Gábor: „Az olasz lélek megteremtése egy büszke küldetés”

Az olasz identitás és nacionalizmus erősítésére tett francia kísérlet

…és Keleten

MAKKAI Béla: Bosznia-Hercegovina mint magyar kivándorlási, avagy expanziós célterület

VLAISAVLJEVIC, Ugo: Etnikai identitás és háború

SÁFI Csaba: A határon túli oroszországi honfitársak az orosz politikai gondolkodásban, a

Jelcintől Medvegyevig tartó időszakban. Eltérő elméleti megközelítések

ZAHORÁN Csaba: Románia magyar szíve

Székelyföld képei a magyar és aromán közbeszédben 1989 után

Szemle

PETHŐ Sándor: Posztumusz grimasz

Zelei Miklós: Situs inversus. Az Isten balján, Komp-Press – Korunk Kiadó, Kolozsvár, 2013

BARÁTH Gergely: Cseh migráció, gazdasági expanzió és a magyarországi cseh közösségek a dualizmus korában.

Mészáros Andor: Cseh elem a magyar polgárosodásban, Budapest-Piliscsaba-Esztergom, 2011

Abstract

Számunk szerzői

Vissza