Kisebbségek háborús időkben
SZERBHORVÁTH György: A háborús veteránok a volt Jugoszlávia területén. Miért láthatatlanok az érintett vajdasági magyarok?


NAGY Nikoletta – OROSZ Júlia: A Kárpátalján működő női egyesületek szerepe és tevékenysége a második világháború idején


Kisebbségi tematika a nemzetközi örökségvédelemben
ERDŐS-ZEICHNER Anna: Nemzeti, nemzetiségi, vallási eredetű átpolitizálódási jelenségek az 1972. évi világörökségi egyezmény, valamint a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló 2003. évi egyezmény végrehajtásával kapcsolatosan


Autonómia törekvések
KORPICS Fanni: A spanyol regionalizáció hatása az aráni nyelvi kisebbségre Katalóniában


KÖVECSES László: A személyi elvű autonómia lehetőségei Ukrajnában – magyar szemszögből


Szemle
VINCZE Ferenc: Egy életmű összetettségének nyomai
Jeney Éva: A megosztó és a megosztható múlt, szerk. Filep Tamás Gusztáv és Józan Ildikó, Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2023


FILEP Tamás Gusztáv: Az erdélyi oktatás évszázadai – és az oktatástörténet-kutatás utolsó évei
Oktatás Erdélyben – az elmélettől a gyakorlatig, a középkortól a 20. századig, Szerkesztette: Lupescu Makó Mária, Erdélyi évszázadok. A kolozsvári Magyar Történeti Intézet évkönyve VI., Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2021
BARKÓ Gábor Ágoston: Történelmi pszichoterápia – feltárás és gyógyítás


Borsi-Kálmán Béla: Változatok az „aha-élményre”. Írások a magyar-zsidó együttélés (és a magyar–magyar kapcsolatok) tárgyköréből, Könyvpont – L’Harmattan, Budapest, 2022
MANZINGER Krisztián: Újrateremteni százegyszer tört varázst…


Fedinec Csilla – Tóth Norbert: Romantikus jog – Fapados gyakorlat. A magyar–ukrán szerződéses viszony, TK Kisebbségkutató Intézet – L’Harmattan, Budapest, 2022