Eszme

Jeney Éva: A kisebbség nagysága. Paul Ricœur, a protestáns és a filozófus

Szász László: Sütő András Kálvinja és egyházi recepciója

Varga Attila: Kálvin János eszméinek és egyházszervezői munkásságának hatása az alkotmányjogra

Református személyiségek kisebbségben

Filep Tamás Gusztáv: „Az Isten megy előttünk”. Adalékok Péter Mihály püspök portréjához

Hatos Pál: „Született szocialista?” Ravasz Lászlónak, az erdélyi református egyházkerület főjegyzőjének helyzetértékelése 1918 őszén

Mák Ferenc: Farkasveremben. Ágoston Sándor útja a szórványból a Felsőházig

Református egyház kisebbségben

Makkai Béla: A Moldva-Oláhországi református missziói egyházmegye a dualista korszakban

Tömösközi Ferenc: A Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyház önszerveződésének rövid története 1918–1923 között

Jánosi Csongor: Romániai református elit a hatalom szolgálatában. Hírszerzés, pozitív befolyásolás, kapcsolatépítés a protestáns világszervezetek értekezletein az 1960-as években

Lányi Gábor János: Nyugati-parti amerikai-magyar református gyülekezetek élete és új távlatai

Jakab Bálint Mihály: Az őrségi reformáció első évtizedei

Kutatóúton

„…úgy döntöttem, hogy bemegyek a könyvtárba, és nem jövök ki addig, amíg nem találok választ azokra a kérdésekre, amiken az emberek 89–90 óta ölre mennek, anélkül, hogy tudnák, miről beszélnek.” – Filep Tamás Gusztávval Bárdi Nándor beszélget

Szemle

Coroi, Livia: Németek Romániában – egy letűnt kor az erdélyi román emlékezetben
Cosmin Budeancă: Imaginea etnicilor germani la românii din Transilvania după 1918. Studiu de caz: judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu. Cercetare de istorie orală, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016

Nagy Barna Krisztina: Egy elfeledett háború
Csernicskó István: Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában, Autdor-Shark, Ungvár, 2016

Abstract

Szerzőink

Vissza