A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány független, közhasznú szervezet, melynek célja az európai és hazai etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon túli magyarok segítésére. Alapítványunk hozzá kíván járulni a közép-és kelet-európai nemzeti kisebbségek hatékonyabb védelméhez, és az európai intézményrendszerekbe való integrálásához. A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány tevékenységi köre széles: nyári szabadegyetemeket, szakmai napokat, konferenciákat, fesztivált, külpolitikai klubot szervez, negyedévenként megjelenteti a Pro Minoritate című folyóiratot, valamint könyvsorozatot ad ki.

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány programjai jellemzően Budapesten vagy határon túl valósulnak meg. Alapítványunk mégis országos szinten működik, rendezvényeinket országos szinten hirdetjük. A résztvevők is nagy létszámban vesznek részt nem csak a környező településekről, hanem az ország minden pontjáról.

Rendezvényeink

Alapítványunk minden évben nyári szabadegyetemeket szervez Kárpátalján, Erdélyben és Felvidéken, a közép- és kelet-európai népek közötti kapcsolatok erősítésének, a történelmi múltban gyökerező, elsősorban nemzeti konfliktusok oldásának szándékával. A rendezvények célja olyan nyitott fórum biztosítása, ahol a kisebbségben élő magyarok, anyaországbeliek, valamint a szomszédos államokban élő többségi nemzet fiataljai találkozhatnak, és az aktuális társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális történésekről, a felmerülő problémákról és ezek megoldási stratégiáiról beszélgethetnek. Minden témához több előadót (politikusokat, független szakértőket) hívunk meg, alapvető szempont, hogy az illető ország többségi és kisebbségi képviselőinek véleménye, illetve egy-egy magyarországi vélemény hangozzon el. A Kárpát-medencében élő nemzetek közeledését szolgálva célunk az együttgondolkodás. Ugyanakkor figyelmet fordítunk arra is, hogy táborainkban a délelőtti és délutáni kerekasztal-beszélgetéseket tartalmas esti kulturális programok kövessék, amikor hazai és helybéli zenekarok, hagyományőrző együttesek, színjátszó csoportok lépnek fel.

Csángó Bál

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség aktív közreműködésével szervezi minden év februárjában a hagyományossá vált Csángó Bált. A rendezvény alapvető célja a moldvai és a gyimesi csángó magyarok rendkívül régies és páratlanul gazdag népművészetének és hagyományainak bemutatása a hazai és a nemzetközi közönség számára.

A Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi és gazdasági folyamatokra kívánják felhívni a közvélemény figyelmét, és igyekeznek támogatókat nyerni a csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó erőfeszítésekhez. Bálunkkal szeretnénk alkalmat teremteni arra, hogy a közép- és kora újkori magyar és európai kultúra számos elemét máig megőrző csángó magyarok bemutathassák viseleteiket, szokásaikat, zenéjüket és táncaikat színpadi produkció keretében.

A csángó magyarok hagyományos budapesti fesztiválja egész estés – tizenkét óra hosszat tartó -, párhuzamosan futó programokból álló rendezvénysorozat. A színpadi műsort több helyszínen zajló táncház, koncertek, énektanítás és más programok követik.

Az elmúlt több mint két évtizedben sok részletet megismerhettünk a csángó magyar hagyományokból: a mindennapi szokásoktól kezdve, az ünnepi alkalmakon keresztül, családi eseményekig, tánccal, énekkel, zenével, versekkel, filmekkel, könyvekkel, fotókkal, neves néprajzkutatók gyűjtéseinek, munkásságának és ismert csángó magyar személyiségek áldásos tevékenységének bemutatásával. A Csángó Bál és a csángó magyar kultúra magyarországi terjesztésének ügye mellé álltak támogatásukkal, részvételükkel, előadásukkal vagy akár fővédnökséggel külföldi nagykövetek, az ország intézményei, vezetői, finn raportőr, magyar népzenészek, művészek, csángó hagyományőrzők, hazai vállalatok, önkormányzatok.

Lőrincz Csaba Díj

Lőrincz Csaba emlékét őrzi és szellemiségét ápolja a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által 2009-ben alapított Lőrincz Csaba Díj, amely tudósok, szakértők, írók, újságírók kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységét jutalmazza. A díjátadásra minden év júniusában kerül sor (a Státustörvény parlamenti elfogadásának napjához közeli időpontban – mint ismeretes, Lőrincz Csaba helyettes államtitkárként dolgozta ki a törvény koncepcióját). Magyarországon a Lőrincz Csaba Díj alapításáig nem létezett olyan díj, amely a kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységet ismerte volna el.

A díj olyan szakmai tevékenységet ismer el, amely mind színvonalát, mind hatását tekintve elismerést vív ki a tágabb értelemben vett magyar diplomácia életében, illetve külpolitikai gondolkozásban, s így méltó Lőrincz Csaba emlékének megőrzésére.

Kiadványaink

Kezdetben az Osiris Kiadóval, jelenleg a Méry Ratio Kiadóval közösen jelenik meg a Pro Minoritate könyvek sorozat, az eddigi könyvek mindegyike a kisebbségpolitikával vagy a kisebbségi lét problematikájával foglalkozik. Ez idáig 21 kötet jelent meg a sorozatban.

A Pro Minoritate folyóirat első száma 1991-ben jelent meg, a II. Bálványosi Nyári Szabadegyetem idején. Alapítványunk évente 4 alkalommal jelenteti meg a Pro Minoritate c. folyóiratot, egy-egy számban terjedelmes tematikus blokkok járnak körbe egy-egy kérdést. Lapunkban rendszeresen foglalkozunk a határon túli magyarság politikai és kulturális életével, a szomszédos országok népeinek történelmével és aktuális törekvéseikkel, illetve folyamatosan törekszünk tágabb régiónk, Közép- és Kelet-Európa politikai helyzetének elemzésére.

Lapunkban tudatosan törekszünk arra, hogy magyarországi szerzőink mellett jelentős létszámban közöljünk cikket, tanulmányokat külföldi, illetve határon túli szerzőktől, elősegítve ezáltal is egymás nézeteinek alaposabb megismerését. Szerzőink többségükben doktoranduszok, fiatal kutatók Magyarországról és a határokon túlról, magyarok és nem magyarok. Az elmúlt években sok határon túli magyar, magyarországi és külföldi szerzőt kértünk fel cikkek írására, valamint humán- és társadalomtudományos kutatások publikálására.

A negyedévente megjelenő folyóirat célja, hogy minél több szakértőhöz, érdeklődőhöz eljusson, és ezzel hozzá tudjon járulni a kisebbségek helyzetének ismertebbé tételéhez.

Konferenciák, könyvbemutatók

Egyéb tevékenység

Alapítványunk működteti a www.csango.hu honlapot és a www.tusvanyos.ro honlapot.