2009-ben megalapítottuk a Lőrincz Csaba Díjat. Lőrincz Csaba (1959 – 2008) fiatal erdélyi magyar értelmiségiként a Limes Körben folytatott ellenzéki tevékenységet. 1986-ban települt át Magyarországra. A magyar Országgyűlés külügyi és határon túli magyarok bizottságának főtanácsadójaként, a Külügyminisztérium helyettes államtitkáraként, illetve 20 éven át a Fidesz kisebbségi és külügyi szakértőjeként, egyetemi oktatóként, valamint publicistaként meghatározó módon formálta Magyarország külkapcsolatait és nemzetpolitikáját. Legfontosabb alkotása a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való megmaradását célzó kedvezménytörvény volt, amelyet az Országgyűlés 2001. június 19-én fogadott el.

Lőrincz Csaba emlékét őrzi és szellemiségét ápolja a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által 2009-ben alapított Lőrincz Csaba Díj, amely tudósok, szakértők, írók, újságírók kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységét jutalmazza. Magyarországon a Lőrincz Csaba Díj alapításáig nem létezett olyan díj, amely a kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységet ismerte volna el. A díjátadásra minden év júniusában kerül sor a Státustörvény parlamenti elfogadásának napjához közeli időpontban – mint ismeretes, Lőrincz Csaba helyettes államtitkárként dolgozta ki a törvény koncepcióját). A díjazottat bronz emlékplakettel (Nagy János felvidéki szobrászművész munkája) és emléklappal jutalmazzuk, továbbá megnevezhet egy egyetemi hallgatót, aki egyhónapos brüsszeli ösztöndíjat kap Gál Kinga európai parlamenti képviselő irodájába az Európai Néppárt frakciójához.

A díj olyan szakmai tevékenységet ismer el, amely mind színvonalát, mind hatását tekintve elismerést vív ki a tágabb értelemben vett magyar diplomácia életében, illetve külpolitikai gondolkozásban, s így méltó Lőrincz Csaba emlékének megőrzésére.

A díjat 2009-ben Filep Tamás Gusztáv kisebbségkutató, művelődéstörténész, publicista nyerte el, 2010-ben Dr. Orosz Ildikó főiskolai tanár, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, 2011-ben a jutalmazott Dr. Ódor Bálint, közgazdász, a Külügyminisztérium európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára, 2012-ben a Magyar Kisebbség című nemzetpolitikai szemle szerkesztősége, 2013-ban Dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, 2014-ben posztumusz díjazott Bíró Gáspár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára. 2015-ben Orosz Örs, a Fórum Kisebbségkutató Intézet kutatója, 2016-ban a Lőrincz Csaba Díjat Dr. Kántor Zoltán a Nemzetpolitikai kutatóintézet igazgatója vehette át, 2017-ben Dr. Bakk Miklós politológus, a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense, 2018-ban Dr. Vizi Balázs jogász, politológus, egyetemi docens, az MTA Köztestületének tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszékének vezetője, 2019-ben pedig Csernicskó István, nyelvész, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola professzora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke, az MTA doktora. 2020-ban a díjazott Tokár Géza politológus, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője.