2009-ben megalapítottuk a Lőrincz Csaba Díjat. Lőrincz Csaba (1959 – 2008) fiatal erdélyi magyar értelmiségiként a Limes Körben folytatott ellenzéki tevékenységet. 1986-ban települt át Magyarországra. A magyar Országgyűlés külügyi és határon túli magyarok bizottságának főtanácsadójaként, a Külügyminisztérium helyettes államtitkáraként, illetve 20 éven át a Fidesz kisebbségi és külügyi szakértőjeként, egyetemi oktatóként, valamint publicistaként meghatározó módon formálta Magyarország külkapcsolatait és nemzetpolitikáját. Legfontosabb alkotása a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való megmaradását célzó kedvezménytörvény volt, amelyet az Országgyűlés 2001. június 19-én fogadott el.

Lőrincz Csaba emlékét őrzi és szellemiségét ápolja a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által 2009-ben alapított Lőrincz Csaba Díj, amely tudósok, szakértők, írók, újságírók kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységét jutalmazza. Magyarországon a Lőrincz Csaba Díj alapításáig nem létezett olyan díj, amely a kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységet ismerte volna el. A díjátadásra minden év júniusában kerül sor a Státustörvény parlamenti elfogadásának napjához közeli időpontban – mint ismeretes, Lőrincz Csaba helyettes államtitkárként dolgozta ki a törvény koncepcióját). A díjazottat bronz emlékplakettel (Nagy János felvidéki szobrászművész munkája) és emléklappal jutalmazzuk, továbbá megnevezhet egy egyetemi hallgatót, aki hathetes brüsszeli ösztöndíjat kap Gál Kinga európai parlamenti képviselő irodájába.

A díj olyan szakmai tevékenységet ismer el, amely mind színvonalát, mind hatását tekintve elismerést vív ki a tágabb értelemben vett magyar diplomácia életében, illetve külpolitikai gondolkozásban, s így méltó Lőrincz Csaba emlékének megőrzésére.

A díjat 2009-ben Filep Tamás Gusztáv kisebbségkutató, művelődéstörténész, publicista nyerte el, 2010-ben Dr. Orosz Ildikó főiskolai tanár, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, 2011-ben a jutalmazott Dr. Ódor Bálint, közgazdász, a Külügyminisztérium európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára, 2012-ben a Magyar Kisebbség című nemzetpolitikai szemle szerkesztősége, 2013-ban Dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, 2014-ben posztumusz díjazott Bíró Gáspár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára. 2015-ben Orosz Örs, a Fórum Kisebbségkutató Intézet kutatója, 2016-ban a Lőrincz Csaba Díjat Dr. Kántor Zoltán a Nemzetpolitikai kutatóintézet igazgatója vehette át, 2017-ben Dr. Bakk Miklós politológus, a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense, 2018-ban Dr. Vizi Balázs jogász, politológus, egyetemi docens, az MTA Köztestületének tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszékének vezetője, 2019-ben pedig Csernicskó István, nyelvész, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola professzora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke, az MTA doktora. 2020-ban a díjazott Tokár Géza politológus, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője. 2021-ben Kiss Tamás, szociológus, demográfus, a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezető kutatója. 2022-ben a díjazott Tárnok Balázs jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa, a Rákóczi Szövetség alelnöke.