Kisebbségvédelem az EU-ban

Manzinger Krisztián – Vincze Loránt: Minority SafePack – esély az EU-s kisebbségvédelemre?

Oroszok, ukránok – modernizáció, államiság a keleti szlávoknál

Grúber Károly – Vaszari Tamás: Nyugatosok versus szlavofilek, avagy az orosz modernizációs vita történelmi előképei

Gúti Erika – Tóth Sándor: Ukrajna – identitás, államiság és egy lehetséges politikai modell a megoldásra

Egykor

Ordasi Ágnes: Egy betiltott kisebbségi lap. A fiumei La Difesa története (1898–1901)

Jánosi Csongor: A magyar-román belügyi és állambiztonsági kapcsolatok (1955–1965)

Stúdium

Hoppa Enikő: Az olaszországi walser közösség nyelvi vitalitása

Kutatóúton

„…úgy döntöttem, hogy bemegyek a könyvtárba, és nem jövök ki addig, amíg nem találok választ azokra a kérdésekre, amiken az emberek 89–90 óta ölre mennek, anélkül, hogy tudnák, miről beszélnek.” – Filep Tamás Gusztávval Bárdi Nándor beszélget, 2. rész

Lelet

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Lord Alton of Liverpool laudációja a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetés átadásánál

Lord Alton of Liverpool: Válaszbeszéd a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetés átadása alkalmából

Szemle

Nastasă-Matei, Irina: egy megkésett életrajz

Schmitt, Oliver Jens: Capitan Codreanu. Aufstieg und Fall des rumänischen Faschistenführers, Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2016

Bogdán Péter: Ütközőállam

Fedinec Csilla – Halász Iván – Tóth Mihály: A független Ukrajna. Államépítés, alkotmányozás és elsüllyesztett kincsek, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont – Kalligram Kiadó, Budapest, 2016

Abstract

Szerzőink

Vissza