Lőrincz Csaba-díj

Székely István: A módosított parlamenti választási törvény dilemmái

Népszámlálások 2011

Kiss Tamás: A 2011. évi romániai népszámlálás tanulságai és következményei

Badis Róbert: Látlelet a vajdasági magyarok demográfiai helyzetéről

Gyurgyík László: Kik vagytok ismeretlenek?
A szupersztár ismeretlen – a népszámlálási adatok tükrében

Papp Z. Attila: Romák és magyar cigányok a Kárpát-medencében
Demográfiai áttekintés

Tánczos Vilmos: „Hát mondja meg kend, hogy én mi vagyok!” A csángó nyelvi identitás tényezői: helyzetjelentés a 2011-es népszámlálás kapcsán

Szemle

Adorjáni Anna: Őrjítő rendszerüzenet

Gazsó L. Ferenc – Zelei Miklós: Őrjítő mandragóra. Bevezetés a politikai pszichiátriába, L’Harmattan, Budapest, 2012, harmadik, javított, bővített kiadás

Tarapcsák Ilona: Menni kell

Kurdi Mária: Kultúrák között. Magyar és más közép-és kelet-európai emigránsok a kortárs ír prózában, Lucidus Kiadó, Budapest, 2011

Rágyanszki György: Még keressük a közös nyelvet

OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN Csaba (szerk.): Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz. Szlovák és magyar történészek fiatal nemzedékének párbeszéde – Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti. Dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov, Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012

Abstract

Számunk szerzői

Vissza