Vatikán – Ostpolitik, konkordátum, nemzeti kisebbségek

Marchut Réka: A román konkordátum a magyar diplomáciában (1920–1929)

Hatos Pál: Keleti politika – nyugati gyökerek. A vatikáni Ostpolitik kulturális kontextusa

Vjekoslav Perica: A Madonna Hercegovinában. A vallási csodától Bosznia-Hercegovina felosztásáig

Érszegi Márk Aurél: Nemzet, haza, kisebbségek II. János Pál tanításában

Politikai rendőrség az ’50-60-as évek erdélyi egyházi életben

Denisa Bodeanu: A Gyulafehérvári Egyházmegye papságának közhangulata Márton Áron püspök kiszabadítását (1955. január) követően

Jánosi Csongor: Püspökválasztások a Kolozsvári és a Nagyváradi Református Egyház-kerületekben az 1960-as években

Vallás – oktatás – politika

Grósz András: A magyarországi német iskolaügy és a katolikus főpapok a Bethlen-kormány idején

Pál János: Unitárius vallásoktatás a romániai államszocializmus első két évtizedében (1945–1965)

A vasfüggöny lebontása után

Varga Attila: A román alkotmányos demokrácia eltelt huszonöt éve. Észrevételek a politikai rendszer kialakulásáról és változásairól

Kutatóúton

„Sosem a különböző vélemények, hanem a források által közvetített információk között póbálok egyensúlyozni“ – Simon Attilával Filep Tamás Gusztáv beszélget

Szemle

Gonda S. László: Amit a Vatikánról tudni érdemes

Érszegi Márk Aurél: Pápa – Szentszék – Vatikán, Szent István Társulat, Budapest, 2014

Molnár Anita – Séra Magdolna: Nem csak nyelvpolitikusoknak

Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867–2010), Gondolat Kiadó, Budapest, 2013

Nagy Noémi: Autonómiák Európában: megoldások és kihívások

Zoltán Kántor (ed.): Autonomies in Europe: Solutions and Challenges, L’Harmattan, Budapest, 2014

Abstract

Számunk szerzői

Vissza