Nagyhatalom és Közép-Európa

Magyarics Tamás: Nagy-Britannia Közép-Európa-politikája 1918-tól napjainkig I. rész
történész, az ELTE BTK Amerikanisztikai Tanszékének tanára, a Teleki László Intézet munkatársa

Erdélyi históriák

Magyar Sándor: „Magyarbarát” románok 1848-1849-ben
történész

Nagy Levente: Nyelvművelés, nemzetkép és hamisítás
az ELTE BTK Román Filológiai Tanszékének oktatója, lapunk szerkesztője

Almási Tibor: Mattis Teutsch János 
Seres Attila: Antirevizionista kalotaszegi legények rézsút feltartott kézzel

Kisebbségi autonómiák

Rainer Bauböck: Területi vagy kulturális autonómiát kapjanak a nemzeti kisebbségek?
politológus, az Osztrák Tudományos Akadémia kutatója, az innsbrucki és a bécsi egyetem oktatója

Apáti Zsófia -Győri Szabó Róbert: Devolúció és nemzeti identitás: Skócia, Wales

Könyvismertetés

Kovács Péter: A romániai kisebbségvédelem nemzetközi jogi doktrínájának kézikönyve

Vissza