Lőrincz Csaba-díj
VÁRADI Natália: Az 1956-os magyar forradalom és Kárpátalja

Határok mentén
ABLONCZY Balázs: Alapítók. A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének eszméi
KELEMEN Zoltán: A horvát elit Budapest-képe Miroslav Krleža Zászlók című regényében
TÖRŐ László Dávid: Germanisták párbaja. Moór Elemér, Schwartz Elemér és Walter Steinhauser
vitája a burgenlandi településtörténetről

Nyelvi és nemzetiségi diszkrimináció
GÖRÖG Dóra: Gondolatok a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács 2021. évi
gyakorlatához, a nyelvi és nemzetiségi alapú diszkrimináció tükrében

Szemle
LUDÁNYI András: Emigráció, diaszpóra, integráció, asszimiláció, anyaország
Gazsó Dániel: Otthon és itthon. A magyar diaszpóra és anyaországa, Gondolat Kiadó, Budapest, 2022
JUHÁSZ Andrea: Vaiszlovich Emil bevonul a történetírásba
Kulcsár Beáta: „Adónyomorítás miatt zárva”. Egy nagyváradi család történetei (1859–1944), szerk.: Jakabffy
Tamás, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 20. század sorozat, 2022
KAJCSA Kriszta: Tisztánlátás a cenzúra kapcsán
Kiss Ágnes: Finomhangolás. Koordináció és kontroll a szovjet típusú cenzúrarendszerekben. Romániai példák
(1949-1989), Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2022