Lőrincz Csaba-díj

Váradi Natália: Az 1956-os magyar forradalom és Kárpátalja

Határok mentén

Ablonczy Balázs: Alapítók. A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének eszméi

Kelemen Zoltán: A horvát elit Budapest-képe Miroslav Krleža Zászlók című regényében

Törő László Dávid: Germanisták párbaja. Moór Elemér, Schwartz Elemér és Walter Steinhauser vitája a burgenlandi településtörténetről

Nyelvi és nemzetiségi diszkrimináció

Görög Dóra: Gondolatok a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács 2021. évi gyakorlatához, a nyelvi és nemzetiségi alapú diszkrimináció tükrében

Szemle

Ludányi András: Emigráció, diaszpóra, integráció, asszimiláció, anyaország
Gazsó Dániel: Otthon és itthon. A magyar diaszpóra és anyaországa, Gondolat Kiadó, Budapest, 2022

Juhász Andrea: Vaiszlovich Emil bevonul a történetírásba
Kulcsár Beáta: „Adónyomorítás miatt zárva”. Egy nagyváradi család történetei (1859–1944), szerk.: Jakabffy Tamás, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 20. század sorozat, 2022

Kajcsa Kriszta: Tisztánlátás a cenzúra kapcsán
Kiss Ágnes: Finomhangolás. Koordináció és kontroll a szovjet típusú cenzúrarendszerekben. Romániai példák (1949-1989), Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2022