Csernicskó István Csapon született 1973. január 14-én. 1990-ben érettségizett a magyar tannyelvű Csapi 2. számú Középiskolában. Ezután az Ungvári Állami Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán folytatta a tanulmányait, ahol magyartanári oklevelet szerzett. Majd 1995-től az ELTE doktori képzésében vett részt, amit 1998-ban fejezett be. 2001-ben védte meg doktori disszertációját Budapesten, melynek témája a magyar nyelv kárpátaljai helyzete. 2009-ben megszerezte a filológiai tudományok kandidátusa címet, 2017-ben a tudomány doktora fokozatot, majd 2018-ban az egyetemi tanári címet. 2005 óta az MTA külső köztestületi tagja, 2019-től pedig az MTA doktora. 2015-től a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács választott alelnöke. Főbb kutatási témái: két- és többnyelvűség Kárpátalján, az ukrán, mint második nyelv oktatása, a magyar mint anyanyelv és mint második nyelv oktatása, nyelvpolitika, nyelvi jogok, a kárpátaljai magyar nyelvhasználat jellemző sajátosságai. Kutatásai a köz- és felsőoktatásban, a kisebbségi érdekérvényesítésben hasznosulnak. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán – többek között oktatási és tudományos rektor-helyettesként – szerepet vállalt az intézmény akk­re­ditációjának megszerzésében. Ugyanitt új szakok, képzési programok, tantárgyi programok kidolgozásában, indításában, akkreditálásában vállalt szerepet. Egyik alapítója a nevezett intézmény Filológia Tanszékének, illetve a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontnak.

A díjátadó helye és időpontja: 2019. június 28.; Budapest, Károlyi-palota, Díszterem

A díjazás indoklása

„A bírálóbizottság  méltányolni kívánta az idei díjazott oktatói, nyelvészeti, nyelvi jogi kutatói, szakértői tevékenységét,  ugyanakkor a kárpátaljai magyar közösségért végzett jelentős szerepvállalását.”

Vissza a díjazottakhoz