Dr. Korhecz Tamás 1967-ben született Szabadkán. 1992-ben diplomázott az Újvidéki Egyetem Jogi Karán, 1995-ben az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. Mesterfokozatot (1996) és doktori fokozatot (2000) a budapesti CEU-n szerzett.  2000 és 2010 júniusa között tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkár, 2010. július 3-tól a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.  2002-től egyetemi adjunktus, 2007-től egyetemi magántanár (docens) a kamenicai Fabus menedzserképző egyetemi karon, illetve az újvidéki Jogi és Üzleti Tanulmányok Egyetemi Karán. A 2009/2010-es tanévtől vendégtanár a Győri Egyetem Deák Ferenc Jogtudományi Karán és a budapesti Közép-Európai Egyetem Jogi Karán.

Szakmai területei: kisebbségi autonómia-önkormányzatok, hivatalos nyelvhasználat, ombudsman és a közigazgatás ellenőrzése, regionális decentralizáció. 2009-ben három fontos törvény előkészítő folyamatában vállalt meghatározó szerepet, mint szakpolitikus: Vajdaság Statútuma, Vajdaság hatásköreiről szóló kódextörvény és a nemzeti tanácsokról szóló törvény. Ezeket 2009 második felében elfogadta a Szerb Parlament. 

A díjátadó helye és időpontja: 2013. június 28.; Budapest, Benczúr Ház, Díszterem

A díjazás indoklása

“A Lőrincz Csaba Díjat a szerbiai magyarságért folytatott kitartó tevékenységéért ítéltük oda. ” E munkásságának alapja közösségéért való elkötelezettsége, magas színvonalú tudományos felkészültsége, jogfilozófiai szemlélete, amely a magyar kisebbségek történetében kivételesen magas színvonalú jogalkotói működésében is megnyilvánult. Mindezekből származik tudományos és egyetemi oktatói működésének pótolhatatlan eredményei mellett közigazgatási tevékenységének szakszerű és eredményes volta is. A VMSZ képviseletében került Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának nemzeti kisebbségi titkári posztjára, s feladatát oly módon látta el, hogy ezt a munkakört joggal nevezik a Vajdaságban tartományi miniszteri funkciónak. A Magyar Nemzeti Tanács elnökeként elsősorban a vajdasági autonómiáért végzett eredményes munkát.

 

 

Vissza a díjazottakhoz