Dr. Vizi Balázs 1974-ben született Kaposváron, jogász, politológus, egyetemi docens.

Jogi diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte, majd a Leuveni Egyetemen politikatudományi doktori tanulmányai során kezdett foglalkozni a kisebbségi jogok szerepével az EU bővítésében. Hazatérése után 2002-től az MTA Kisebbségkutató Intézet munkatársa, több hazai és nemzetközi kutatási projekt résztvevőjeként foglalkozott a kisebbségek autonómiájával, politikai részvételi jogaival és a kisebbségi nyelvek védelmét célzó nemzetközi kezdeményezésekkel. 2006-tól az MTA Köztestületének tagja. Egyetemi oktatóként több egyetemen tanított, 2004 és 2012 között a Budapesti Corvinus Egyetem, 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) oktatója, 2016 óta tanszékvezető egyetemi docens az NKE Nemzetközi Jogi Tanszékén. Több szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, kisebbségtudományi kiadványok szerzője.

A díjátadó helye és időpontja: 2018. június 22.; Budapest, Károlyi-palota, Díszterem

A díjazás indoklása

“A bírálóbizottság értékelésében nagy szerepet játszott az idei díjazott oktatói tevékenységének elismerése mellett az a kutatói, és részben a gyakorlat terén végzett munka, amely a nemzetpolitikai céloknak az adott nemzetközi keretek közötti értelmezésével kapcsolatos.”