Szlovákok Magyarországon

Etienne Boisserie: A magyar tényező az 1914 előtti szlovák történetírás kialakulásában
Vesztróczy Zsolt: A polgári és nemzeti átalakulás kérdései L’udevít Štúr publicisztikájában (1845-1848)
Miroslav Michaela: František Jehlička politikai pálfordulatai 1918-1920-ban
Bottlik Zsolt: A magyarországi szlovák kisebbség etnikai-földrajzi sajátosságai az utóbbi húsz évben
Hornokné Uhrin Erzsébet: Szlovák és szlovák nyelv Békés megyében
Szabó Orsolya: A Budapesten élő szlovák kisebbség identitása
Márkus Béla: Makovje-medovje haluske

Lelet

A „nemzet” fogalma (A Frunda-jelentés)

Műhely

Filep Tamás Gusztáv: A kultúra tehénhimlője
Richly Gábor: A haza és a nemzet meghatározásának problémája finn történelem tankönyvekben (1917-1944) (II. rész)

Szemle

Hamberger Judit: A szlovákiai magyarok helyzete egy külső szemlélő szemével
Vesztróczy Zsolt:Egy gondolat Közép-Európáról
Vizi Balázs: Számonkérhetőek-e a kisebbségek jogai az államokon?

Vissza