Kiadó: Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány
Felelős kiadó: a kuratórium elnöke

A szerkesztőbizottság tagjai: Aáry-Tamás Lajos, Ablonczy Balázs, Grúber Károly, Klein András, Korhecz Tamás, Kósa András László, Lőrincz Csaba, Vizi Balázs, Zákonyi Botond

Szerkesztőség: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 6.
Tel.: +36-1/445-0473, +36-1/445-0471, fax: +36-1/445-0479
Levélcím: 1462 Budapest, Pf.: 771.
Honlap: www.prominoritate.hu
E-mail: radactio@prominoritate.hu

Előfizethető postautalványon
Egy szám ára: 700 HUF
Előfizetési díj egy évre: 2 600 HUF

Készült a Korrekt Nyomdaipari Kft-ben
ISSN 1216/9927
Alapító főszerkesztő: Tóth István
Tördelés: Csillag István
Borítóterv: Füri Katalin és Benedek Attila

A lapban olvasható cikkek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.