Kisebbségi lét egykor

Jánosi Csongor: „Hontalanul”: védekezési technikák a két világháború között Nagy-Romániában. Gr. Mikes Ármin (1868–1944)
Bartha Ákos: Sajtópolémiából vitairat. Bajcsy-Zsilinszky Endre és Szekfű Gyula kapcsolattörtén

Kisebbségi lét ma

Szilágyi Imre: Szlovénia és a határain kívül élő szlovénok. Kik azok a határokon kívül élő szlovénok és hányan vannak?
Weghofer-Vad Erna Aletta: Kisebbségben Szatmárnémetiben. Helyzetjelentés a nyelvi tájképet illetően egy határmenti városból

Etnikai politikai részvétel

M. Balázs Ágnes: A magyarországi nemzetiségek hatékony közéleti részvétele – képviselet a választott testületekben
Varga Csilla: Etnikai pártok érdekérvényesítése – a szlovákiai Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd tevékenységének tükrében

Szemle

Borbély Tamás: Határon túli magyar sajtó Trianon előtt
Makkai Béla: A határon túli magyar sajtó – Trianon előtt. Bukaresti és eszéki magyar lapok az identitásőrzés és kisebbségi érdekvédelem szolgálatában (1860 –1918), Médiatudományi Intézet, Budapest, 2016 Varga Lujza: A kortársak szemével
Zeidler Miklós (szerk.): A magyar békeküldöttség naplója, Neuilly – Versailles – Budapest (1920), MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2017 Anghel, Remus Gabriel: Az idegenség határai
Rostás Zoltán – Salamon Nicole: „Eu în România mă simt străin”. Vieți de imigrant în Grecia, Editura Eikon, București, 2018

Abstract

Szerzőink

Vissza