Az erdélyi arisztokráciáról

Sztáray-Kézdy Éva: Restitutio in integrum? Az erdélyi arisztokrácia lehetséges szerepei a 21. században – az érintettekkel készült interjú- és riportkötetek tartalomelemzése alapján
Filep Tamás Gusztáv: Egy szakszerelmes a borvidékről. Csávossy Györgyről két könyve ürügyén

Helymárkázás

Benedek István: Helymárkázás: értelmezések, alapfogalmak és aktuális nézetek
Kádár Magor: Kulturális örökség márkázása a gyakorlatban. Esettanulmány a közösség- és identitásépítésről a branding eszközeivel
Hajnal Virág: A helyhez való kötődés szerepe a település népességmegtartó erejének növelésében

Eszme

Scruton Roger: A nyílt társadalom konzervatív nézőpontból

Szemle

Márton Evelin: Mekkora Erdély?
Vida Gábor: Egy dadogás története, Magvető Kiadó, Budapest, 2017 Bajcsi Ildikó: „Nyílt sisakkal […] a népnek a szolgálatában a közélet fórumán”
Simon Attila – Tóth László: Kis lépések nagy politikusa. Szent-Ivány József, a politikus és művelődésszervező, Történelemtanárok Társulása – Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2016 Hajnal Virág: A logókon túl és tovább
Kavaratzis, Mihalis – Warnaby, Gary – Ashworth, Gregory J. (szerk.): Rethinking Place Branding. Comprehensive Brand Development for Cities and Regions, Springer International, Cham, 2015

Abstract

Szerzőink

Vissza