Román és magyar nemzetépítő törekvések az első világháború időszakában

Szarka László: A nemzetiségi kérdés alakváltozatai a Nagy Háború éveiben. Adalékok a magyar kormányok erdélyi politikájának történetéhez
L. Balogh Béni: 1916 – a fordulat éve. Románia hadba lépése és az erdélyi románság
Sigmirean, Cornel: Átalakuló identitások: a Monarchia iránti hűségtől a nemzeti identitásig
Katona Csaba: „...háború van-e már Romániával?” Románia háborúba lépésének emlékezete magyar magániratokban

Alternatívák az első világháborús nemzeti törekvések megvalósulására

Szöts Zoltán Oszkár: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása a modern historiográfiában
Kecskés D. Gusztáv: A kelet-közép-európai nemzetiségek és a francia külpolitika az első világháború idején
Gyarmati Enikő: Autonóm nemzetiségek vagy államalkotó nemzetiségek Monarchiája? Az osztrák–magyar dualizmus alternatívái a Nagy Háború korában

Kutatóúton

„Természetesen Magyarország is a nemzetiesítő államok közé tartozott a 20. században.” – Eiler Ferenccel Filep Tamás Gusztáv beszélget

Abstract

Szerzőink

Vissza