In memoriam Pénzes Éva

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány közleménye
Csáky Pál: Éva elment
Németh Zsolt: Pénzes Éva búcsúztatójára
Duray Miklós: Az elkötelezettség: szabadság és lelket gyötrő kín

Erdély másfél évszázada

Demeter Csanád: Európa egyik legkiemelkedőbb klimatikus gyógyhelye? Hargitafürdő fejlesztési terve 1940–1944 között
Gidó Attila: Marton Ernő beszámolója az Észak-erdélyi zsidóság helyzetéről 1944 novemberében

Kitekintés

Grúber Károly: Orosz identitáspolitika
Zsigmond Csilla: Sport és nacionalizmus. A Románia–Magyarország jégkorongmérkőzés margójára

Kutatóúton

„Kutatóként nem megváltani akarom a kisebbségi társadalmat, hanem megérteni” – Papp Z. Attilával Filep Tamás Gusztáv beszélget

Szemle

Toró Tibor: A rendszerváltás történetének lehetséges olvasatai. Egy politizáló értelmiségi sajátos naplója
Molnár Gusztáv: Alternatívák könyve III. Összmagyar alternatíva, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2014 Turjányi Tatjána: Meddig az addig?
Sik Endre – Surányi Ráchel (ed.): The Hungarian/Slovak/Ucrainian Tri-border Region, ELTE TáTK – Tárki Zrt., Budapest, 2015 Nastasă-Matei, Irina: A besszarábiai német kisebbség 125 éve
Ute Schmidt: Basarabia. Coloniștii germani de la Marea Neagră, Editura Cartier, Chișinău, 2014 Csermák Zoltán: Noblesse Oblige. Patrióta nemesek, bolond grófok, szerencselovagok Csinta Samu tollán
Csinta Samu: Erdély újranemesítői – arisztokraták honfoglalása, Heti Válasz Kiadó, Budapest, 2015 Bajcsi Ildikó: Egy „elfeledett” grófnő írásaiból
Esterházy Lujza: Sorskérdések margójára. Tanulmányok, cikkek, dokumentumok, szerk. Filep Tamás Gusztáv – Molnár Imre – Szendrei Zsuzsanna, Méry Ratio Kiadó – Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, Budapest, 2014 Văetişi, Şerban: A városleírás alternatívái mint várostörténelem
Rostás Zoltán: Alţi Bucureşti interbelici. Studii şi cronici gustiene, Editura Vremea, Bucureşti, 2014

Abstract

Számunk szerzői

Vissza