Etnikai szavazás, választás a Kárpát-medencében

Kiss Tamás: Mi van az etnikai szavazat mögött? Az erdélyi magyarok választói magatartását meghatározó tényezők
Papp Z. Attila – Vass Ágnes: Külhoni szavazás: kontextusok és Kárpát-medencei percepciók
Ágyas Réka – Bálint Csaba: Az átalakult magyar választási rendszer. Magyarországi országgyűlési választások vajdasági szemszögből
Vass Ágnes: A szlovákiai európai parlamenti választások eredményei

Bánffy Miklós

Egry Gábor: Erdélyi Szövetség, Magyar Népközösség, Erdélyi Párt. Bánffy Miklós trilógiájának társadalmi víziójához – a történész szemével
Joó András: Bánffy Miklós 1943-as romániai küldetése tágabb kontextusban

Kitekintés

Gordos Árpád: Perben, haragban – Luxemburgban. A polgárok kezdeményezései a nemzeti kisebbségi jogokért
Mácsai Boglárka: Az új lendület. Állampolgári-hazafias nevelés Oroszországban

Kutatóúton

„Annak ellenére, hogy nagyon sokan liberális felfogású embernek tartanak, sokszor valahol világok határmezsgyéjén vagyok” – Novák Csaba Zoltánnal Filep Tamás Gusztáv beszélget

Szemle

Szerbhorváth György: A befejezhetetlen történet
Kántor Zoltán: A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon, Osiris Kiadó, Budapest, 2014

Abstract

Számunk szerzői

Vissza