VIZI Balázs: Remények a világban. Bíró Gáspár halálára

Kisebbségek a távolban

GRÜNHUT Zoltán: Arab, beduin, drúz és cserkesz települések Izraelben
KACZIBA Péter: Kisebbségek Dél-Cipruson
NAGY-RÉBÉK Ferenc - SZENTGYÖRGYI Krisztina: Finnugor kisebbségi sors Oroszországban: a komi-permjákok helyzete. Egy kisebbségi népcsoport pusztulásának anatómiája

Fogalmi keretek, nemzetiségi elv, decentralizáció

HORVÁTH Gabriella: A kisebbségi jogok védelme Macedóniában. A decentralizáció szerepe
TEGDES Ágnes: A nemzetiségi elv az olasz közgondolkodásban a 19. században
HOLCZHAUSER Vilmos: Lumen lumini lupus

Kutatóúton

Lehet, hogy most a köztesség biztosítása a feladatunk? Bárdi Nándorral beszélget Filep Tamás Gusztáv

A vasfüggöny mögül

GAZSÓ Dániel: Magyarország latin szemmel
MISKOLCZY Ambrus: A jilavai börtönmészárlástól a legionárius lázadásig

Szemle

EGRY Gábor: Metszetek Prokrusztész ágyából Bárdi Nándor: Otthon és haza. Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéből, Pro Print Kiadó, Csíkszereda, 2013 ABLONCZY Balázs: Ülnek a vonaton Benda Jenő: A béke kálváriája - Egy újságíró naplója a párizsi békekonferenciáról, szerkesztette és az utószót írta Filep Tamás Gusztáv, Méry Ratio Kiadó - Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány, Budapest, 2013 NAGY Noémi: Variációk egy témára. Az EU kisebbségi kaleidoszkópja Vizi Balázs: Európai kaleidoszkóp. Az Európai Unió és a kisebbségek, Budapest, L'Harmattan, 2013

Abstract

Számunk szerzői

Vissza