Lőrincz Csaba-díj

KORHECZ Tamás: Autonómiaépítés élesben: ami a színpadon és ami mögötte zajlik

Nyelvi jogok - nyelvi szabályozás

BARTHA Csilla - PETTERI Laihonen - SZABÓ Tamás Péter: Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben egy új kutatási területről
VARGA Attila: A nyelvi jogok alkotmányos szabályozása romániában
VASS Ágnes: Miért nem lehet, ha szabad? A kisebbségi nyelvhasználat helyzete szlovákiában
SZILVÁSI Zsuzsanna: A számi kisebbség nyelvhasználatának szabályozása norvégiában
MERENICS Éva: A magyarországi örmények törvény szerinti kétnyelvűségének kérdései és következményei

Kitekintés

MISKOLCZY Ambrus: "És az árulóknak csak golyónk van!" avagy miért végezték ki a vasgárdisták egykori társukat, Mihail Stelescut

Szemle

STEFANO Bottoni: Az etnikai önazonosság kereséséről
László Márton - Novák Csaba Zoltán: A szabadság terhe. Marosvásárhely, 1990. március 16-21., Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány - Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2012, 286 oldal
ZELEI Miklós: A menthető, ha menthetetlen...
Nóvé Béla: Hivatása: kisebbségmentő. Pásint Ödön pályaképe, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012, 244 oldal
SÁRÁNDI Tamás: Magyarok, románok és a kisebbségek a világháború forgatagában
L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért. A magyar-román viszony és a kisebbségi kérdés 1940-1944 között, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013, 335 p.

Abstract

Vissza